Inspirasjon Flak

Inspirasjon Flak

Inspirasjon Flak

Figgjo Flak vil med sin enkle annerledeshet gi gjesten en overraskende opplevelse. Dekketallerkenens fane skrår nedover mens hovedrettstallerkenen har en knekk i fanen. Dermed får man et spennende gap som peker mot gjesten. Dekketallerkenen kan også brukes til både forretter, hovedretter og desserter – så lenge de ikke er for fuktige.